Stichting NOOK

NOOK logo
Sinds 1 januari 2014 zijn wij aangesloten bij de stichting N.O.O.K., onderstaand citeren wij u de homepagina van de stichting waaraan wij ons volledig committeren. Zie de web-site www.stgnook.nl

” In 2002 werd de Nederlandse duivensport en vooral de duivenkweekcentra (iedereen die duiven verkoopt / duivenkwekers), geconfronteerd met enerzijds een wettelijke regeling en anderzijds met fraudezaken.
De wettelijke regeling (Garantiewet) houdt in dat een koper van duiven meer rechten krijgt, waardoor de verkoper in bijna alle gevallen van geschil de bewijslast toebedeeld krijgt.
Levering- en garantievoorwaarden, waarbij duidelijkheid wordt geschapen, zijn een noodzaak geworden, door een ontbrekende jurisprudentie. De fraudezaken betroffen bedrog met stamkaarten en uitslagen.

Stichting N.O.O.K. (Nederlands Overkoepelend Orgaan Kweekcentra) is in het leven geroepen om als landelijk overkoepelend orgaan deze problemen op te lossen. N.O.O.K. zorgt er voor dat de aangeslotenen (leden) bij deze stichting, allen een gedragscode onderschrijven op het gebied van de juistheid van stamkaarten en uitslagen.
De aangeslotenen verkopen jonge duiven, waarop levering- en garantievoorwaarden van toepassing zijn en in een groot aantal gevallen DNA garantie wordt afgegeven. De aangeslotenen zijn verplicht , t.b.v. de kwaliteit , om 2 maal per jaar een door de N.O.O.K. voorgeschreven gezondheidscontrole te laten plaatsvinden door een dierenarts.
De aangeslotenen mogen het keurmerk van de N.O.O.K. voeren, waarmede de betrouwbaarheid en eerlijkheid van handelen wordt aangegeven.

Het geheel staat onder auspiciën van de NPO.

Door de oprichting van de stichting N.O.O.K. en toetreding van een groot aantal kweekcentra en kwekers van duiven tot deze stichting, denk ik dat de Nederlandse duivensport een zeer grote stap voorwaarts heeft gezet op het gebied van het correct zaken doen.
Erop vertrouwende dat de kopers van morgen deze handelswijze zullen toejuichen, reken ik erop dat nog veel Nederlandse kweekcentra of een ieder die duiven verkoopt, zich zullen aanmelden als aangeslotenen.”